סל הקניות שלי
פריטים בסל

תקנון מבצע "ספר שני ב– 70% הנחה"

 

1.      צומת ספרים (2002) שותפות מוגבלת עורכת מבצע ספר שני ב70% הנחה, בכל חנויות הרשת במסגרתו יימכר מגוון רחב של ספרים בהנחה.

2.      תקופת המבצע 1.11.17-30.11.17 (כולל) ו/או עד גמר המלאי. מלאי מינימאלי של 10,000 ספרים.

3.      צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לקצר או להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את רשימת החנויות המשתתפות במבצע ו/או את מגוון הספרים המשתתפים במבצע, להוסיף עליהם או לגרוע מהם לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד שתמצא לנכון, זאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, אין הרשת מתחייבת למלאי ספציפי בחנויות מסוימות.

4.      המבצע יערך בכל חנויות רשת צומת ספרים, למעט אתר האינטרנט וירידים.

5.      מובהר בזאת כי המבצע לא יחול על הזמנות טלפוניות ו/או תשלום באמצעות שוברים ו/או קופונים מכל סוג שהוא.

6.      צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה ללקוח בקנייה מסחרית.

7.       מנגנון המבצע: הלקוח יבחר שני ספרים מתוך רשימת הספרים המשתתפים במבצע בלבד וישלם על אחד מחיר מלא (היקר מבניהם) ועל הספר השני (הזול מבניהם) יקבל הנחה של 70% מהמחיר הקטלוגי.

8.      למען הסר ספק לא יחול כפל מבצעים מכל סוג שהוא.

9.      הספרים המשתתפים במבצע "ספר שני ב- 70% הנחה" יסומנו באמצעות מדבקות, כך שהלקוח יוכל לזהות באופן ברור את הספרים המשתתפים במבצע.

 

1.      ניתן יהיה להחליף ספר שנרכש במסגרת המבצע, שלא נעשה בו כל שימוש, ובמצבו כחדש בלבד, תוך 14 יום מקסימום ממועד הקנייה, בהצגת חשבונית או פתק החלפה בלבד.

2.      זיכויים:

ניתן לקבל זיכוי תמורת ספרים שנקנו במבצע, בזמן המבצע ואחריו, באופן יחסי לכל אחד מהספרים.

            החלפות:

ניתן להחליף ספר הנקנה במבצע בזמן תקופת המבצע ולתקופה של 14 יום לאחר מכן (כלומר עד ה- 14.12.2017), מחיר קטלוגי מול מחיר קטלוגי מתוך המגוון המשתתף במבצע.

כאשר הלקוח בוחר ספר יקר יותר, עליו להוסיף את ההפרש.

כאשר הלקוח בוחר ספר זול יותר, לא יינתן זיכוי על ההפרש.

3.      צומת ספרים לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא בגין השתתפות במבצע.

4.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

5.      עותקי תקנון זה יעמדו לעיון הציבור בכל חנויות צומת ספרים ובמשרדי הנהלת הרשת אשר ברחוב התקווה 6 רמלה.

 

                                                                                    הנהלת צומת ספרים