ביטול הזמנה

 • הודעה על ביטול עסקה תימסר לחברה באחת מהדרכים הבאות:
  • בדואר אלקטרוני or-can.booknet@t-s.co.il
  • בפקס שמספרו 08-9236566
  • בדואר רשום: לכתובת: צומת ספרים התקווה 6 רמלה ת.ד 2022
 • דרך האתר באמצעות קישור ייעודי הנמצא בראש עמוד הבית של האתר.
 • בעל פה, במקום העסק,(חנויות/משרדי ההנהלה) 
  • בטלפון שמספרו 08-9236565
* שדה חובה