דוח פומבי לשנת 2021

תאריך הוצאת הדו"ח: 17/8/2023                                                                                   

שם מקום העבודה: צומת ספרים 2002 שותפות מוגבלת                                                    

ענף הפעילות: קמעונאות                                                                                                

מספר העובדות והעובדים במקום העבודה: 1,031

צומת ספרים מקפידה של שיוויון מגדרי ועל שכר ותנאי ההעסקה שווה בין גברים ונשים.

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי תפקידים, כאשר בפילוח זה יש 6 קבוצות, אשר נקבעים לפי דרישות התפקיד.                                                                                                  

קבוצות בפילוח

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדים המועסקים אצל המעסיק

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין  העובדות לעובדים המועסקים אצל המעסיק

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדים המועסקים אצל המעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

א

2.7%

8.5%

9.9%

 

 

 

2.7%

8.5%

9.9%

ב

5.2%

7.1%

8.0%

 

 

 

6.1%

7.7%

8.3%

ג

-3.9%

-4.3%

-2.2%

 

 

 

-5.9%

-5.2%

-4.5%

ד

6.3%

11.0%

15.8%

18.3%

18.8%

24.5%

-12.4%

-1.7%

1.5%

ה

-2.3%

-1.5%

-0.7%

16.6%

15.3%

18.7%

-12.1%

-9.6%

-9.9%

ו

0.1%

2.4%

3.6%

0.1%

2.4%

3.6%

-0.9%

-1.3%

-4.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין:                                                                                                                                                      

א.         עובדים  80%     עובדות  50%                                                                

ב.         עובדים  ל.ר.      עובדות  40%                                                                

ג.          עובדים  57%     עובדות  50%                                                                

ד.         עובדים  11%     עובדות  57%                                                                

ה.         עובדים  61%     עובדות  65%                                                                

ו.          עובדים  32%     עובדות  33%                

 

אחוז העובדים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר מינימום מכח הסכם או הסדר, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין: אין                                                                                                                       

דוח פומבי לשנת 2022

תאריך הוצאת הדו"ח: 17/8/2023                                                                                   

שם מקום העבודה: צומת ספרים 2002 שותפות מוגבלת                                                    

ענף הפעילות: קמעונאות                                                                                                

מספר העובדות והעובדים במקום העבודה: 1,134

צומת ספרים מקפידה של שיוויון מגדרי ועל שכר ותנאי ההעסקה שווה בין גברים ונשים.

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי תפקידים, כאשר בפילוח זה יש 6 קבוצות, אשר נקבעים לפי דרישות התפקיד.  

 

קבוצות בפילוח

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדים המועסקים אצל המעסיק

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין  העובדות לעובדים המועסקים אצל המעסיק

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדים המועסקים אצל המעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

א

-13.8%

-2.3%

0.8%

 

 

 

-13.8%

-2.3%

0.8%

ב

6.2%

18.8%

18.8%

 

 

 

10.9%

24.2%

24.0%

ג

13.6%

12.7%

12.9%

14.0%

16.8%

20.2%

11.6%

10.8%

10.1%

ד

6.5%

5.8%

9.0%

6.3%

4.1%

9.9%

12.6%

15.1%

13.8%

ה

-4.6%

-3.2%

-3.4%

-10.6%

-8.3%

-8.4%

23.4%

18.6%

18.9%

ו

-2.0%

0.0%

0.3%

-1.3%

0.7%

1.2%

-11.7%

-5.2%

-4.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין:                                                                                                                                                      

א.         עובדים  67%     עובדות  50%

ב.         עובדים  ל.ר.      עובדות  40%

ג.          עובדים  33%     עובדות  33%

ד.         עובדים  40%     עובדות  59%

ה.         עובדים  62%     עובדות  64%

ו.          עובדים  58%     עובדות  56%

 

אחוז העובדים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר מינימום מכח הסכם או הסדר, לפי הפילוח נבחר,התייחסות לפי מין: אין

דוח פומבי לשנת 2023

תאריך הוצאת הדו"ח: 25/3/2024                                                                                   

שם מקום העבודה: צומת ספרים 2002 שותפות מוגבלת                                                    

ענף הפעילות: קמעונאות                                                                                                

מספר העובדות והעובדים במקום העבודה: 1,147

צומת ספרים מקפידה של שוויון מגדרי ועל שכר ותנאי ההעסקה שווה בין גברים ונשים.

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי תפקידים, כאשר בפילוח זה יש 6 קבוצות, אשר נקבעים לפי דרישות התפקיד.                                                                                               

קבוצות בפילוח

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדים המועסקים אצל המעסיק

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין  העובדות לעובדים המועסקים אצל המעסיק

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדים המועסקים אצל המעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

א

-29.5%

-24.5%

-19.8%

 

 

 

-29.5%

-24.5%

-19.8%

ב

11.9%

16.9%

17.7%

 

 

 

10.3%

16.1%

15.9%

ג

31.9%

16.6%

16.6%

 15.9%

 21.4%

28.1%

41.5%

19.7%

17.8%

ד

3.1%

5.0%

9.4%

0.9%

1.7%

7.4%

9.9%

20.0%

13.6%

ה

-14.2%

-10.6%

-11.5%

-9.2%

-12.7%

-13.0%

-19.2%

-6.8%

-8.3%

ו

-0.2%

-6.3%

-5.9%

0.0%

-6.2%

-5.8%

-9.5%

-3.7%

-4.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין:                                                                                                                                                      

א.         עובדים  50%     עובדות  50%                                                                

ב.         עובדים  ל.ר.      עובדות  40%                                                                

ג.          עובדים  60%     עובדות  50%                                                                

ד.         עובדים  33%     עובדות  52%                                                                

ה.         עובדים  65%     עובדות  59%                                                                

ו.          עובדים  36%     עובדות  37%                

 

אחוז העובדים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר מינימום מכח הסכם או הסדר, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין: אין                                                                                               

אחוז הנשים מכלל העובדים/ות המועסקים/ות עומד על 78%.