דף הבית > שלג בלבנון
שלג בלבנון

שלג בלבנון

         

תקציר

הספר של"ג בלבנון עוסק בקבלת ההחלטות ברמה האסטרטגית לקראת מלחמת  "שלום הגליל" ובמהלכה. מלחמה זו הייתה ייחודית מבחינת קבלת ההחלטות בדרג זה: היא התחוללה בחזית אחת - חזית לבנון, ושלושת הדרגים הבכירים במערכת הביטחון - שר הביטחון, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הצפון - פעלו כולם ממפקדת פיקוד הצפון. שר הביטחון, אריאל שרון, נע בין ירושלים, שבה התכנסה הממשלה מדי יום, לבין צפת, משם הִנחה את צה"ל. מהספר עולה הדומיננטיות של השר, שקבע עם היכנסו לתפקידו את המטרות שעל צה"ל להשיג כאשר יֵצֵא למערכה בלבנון, ובמהלך המלחמה קבע את מהלכיה, תוך קבלת אישורם של ראש הממשלה ושל הממשלה. בספר מתוארת הדרך שבה הצליח להשיג אישורים אלה, וכתוצאה מכך - ההתפתחות ההדרגתית במשימות שהטיל על צה"ל. בין היתר נדונות בו השאלות, האם הובהרו לממשלה מזה ולצה"ל מזה גבולות המערכה: 40 קילומטרים? כביש בֵּירות–דמשק? זחלה–רַיָק? בֵּירות? האם הייתה כוונה להימנע מהתנגשות עם הכוחות הסוריים בלבנון? האם הונח שאפשר להימנע מכך? והאם הובהר לגורמים הרלוונטיים שההתנגשות בלתי נמנעת? הספר יוצא מטעמה של המחלקה להיסטוריה בצה"ל ונסמך על מסמכים ראשוניים, ובהם סטנוגרמות של ישיבות הממשלה, סטנוגרמות של דיונים בראשות שר הביטחון בפיקוד הצפון, פקודות ורשימות של נציגי המחלקה להיסטוריה.

מחיר באתר: 115.2 ₪

מחיר קטלוגי: 128

Powered by Blacknet.co.il