דף הבית > תעלומת הגריפר וסימני הצמר
תעלומת הגריפר וסימני הצמר

תעלומת הגריפר וסימני הצמר

         

תקציר

סְטיב חזר והוּא מוּכן לְהרפּתקאוֹת נוֹספוֹת! הפַּעם האֵירוּעים קוֹרים מַמש קרוֹב לַבַּיִת. יוֹם אֶחד, בּעֵת שֶהוּא חוֹזר הַבַּיתה מֵהכּפר, סְטיב נֶחרד לְמִשמע קוֹל פּיצוּץ אדיר. הוּא מְגלֶה שֶשְׂדֵה החיטה שלוֹ הוּשמד, שֶבַּמקוֹם שֶבּוֹ היה השָׂדה יֵש כּעֵת מַכתֵש גדוֹל ושֶחֶרב היַהלוֹם שלוֹ נֶעֶלמה! סְטיב מַאמין שאֵלוּ הֵם מַעשֵׂי יָדיו של גְריפֶר שֶמְצוּיָד בַּהמוֹן טִי־אֵן־טִי.

סְטיב רוֹצֶה לִבנוֹת את הכּוֹל מֵחָדש ולִמצוֹא את החֶרב שלוֹ, אךְ מִשוּם ששְׂדה החיטה שלוֹ הוּשמד הוּא מוּכרח לְהִסתַיֵיעַ בַּחֲבריו הוָותיקים.

מיהוּ הגְריפֶר שזוֹרעַ טֶרוֹר וּמְאיֵים על סְטיב ועל הכַּפריים? בַּאֲווירה אֲפוּפת חֲשדוֹת וּללֹא תְשוּבוֹת, סְטיב מוֹצֵא אֶת עַצמוֹ נֶחשד שֶלֹא בּצֶדק בִּפְשעים שוֹנים, וּמִשוּם כּךְ הוּא חַייב לְגלוֹת מיהוּ הגְריפֶר המַזיק והתַכְכָן לִפנֵי שמַשהוּ גרוּעַ יוֹתֵר יִקרֶה.

וִינטֶר מוֹרגָן הוּא שֵם העֵט של מְחבֵּר בּעִקבוֹת חֶרב היַהלוֹם, הסֵפר הראשוֹן בַּסִדרה, ושל סְפרים נוֹספים לִילדים ולִמבוּגרים. בּנוֹ של הסוֹפֵר הוּא חוֹבֵב מוּשבּע של מַיינְקְראפְט, והוּא שנָתן לוֹ הַשְראה לַסיפּוּר. וִינטֶר מִתגוֹרר בִּבּרוּקְלין, נְיוּ יוֹרק.


מחיר באתר: 70.2 ₪

מחיר קטלוגי: 78

Powered by Blacknet.co.il