תקנון כרטיסי מתנה נטענים של צומת ספרים

                                                                          

1. תקנון זה מתייחס לכרטיס מתנה אשר נרכש בסכום זהה לערך הנקוב של הכרטיס.

2. במידה והמחזיק בכרטיס המתנה השתמש רק בחלק מן הערך הנקוב בו, יוכל להשתמש ביתרה לשם רכישה אחרת בצומת ספרים בלבד. לא יינתן עודף או זיכוי של יתרת הסכום.

3. הוחזר המוצר שנרכש באמצעות כרטיס המתנה, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות בית העסק בנושא החזרת מוצרים.

4. תוקפו של כרטיס מתנה הוא רק עד למועד התוקף הנקוב בו (חמש שנים מיום רכישתו). לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.

5. כרטיס המתנה אינו ניתן להמרה לכסף או זיכוי.במידה והכרטיס אבד, נגנב או הושחת, מחזיק הכרטיס לא יפוצה ודין אובדן או גניבה או השחתת הכרטיס, כדין אבדן מזומנים.

6.החזר כספי עבור כרטיס מתנה - ניתן לקבל החזר כספי עבור כרטיס מתנה תוך 14 ימים מיום הרכישה של הכרטיס, פחות 5% או 100 ש"ח הנמוך מבניהם, בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

7. כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.

8.כרטיסי מתנה אשר נמכרים בהנחה - הגבלות יצויינו בגב הכרטיס בגב הכרטיס

9. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש כרטיס מתנה ובין צומת ספרים.

10. התקנון ימצא לעיון באתר האינטרנט www.booknet.co.il ובמשרדי צומת ספרים, התקווה 6 רמלה.