תקנון כרטיסי מתנה נטענים של צומת ספרים

                                                                          

1. כרטיס המתנה יירכש במחיר הנקוב בו כערכו.

2. במידה והמחזיק בכרטיס המתנה השתמש רק בחלק מן הערך הנקוב בו, יוכל להשתמש ביתרה לשם רכישה אחרת בצומת ספרים בלבד. לא יינתן עודף או זיכוי של יתרת הסכום.

3. הוחזר המוצר שנרכש באמצעות כרטיס המתנה, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות בית העסק בנושא החזרי מוצרים.

5. תוקפו של כרטיס מתנה הוא רק עד למועד התוקף הנקוב בו (חמש שנים מיום רכישתו). לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.

6. כרטיס המתנה אינו ניתן להמרה לכסף או זיכוי, וכן לא ניתן להחזרה. במידה והכרטיס אבד, נגנב או הושחת, מחזיק הכרטיס לא יפוצה ודין אובדן או גניבה או השחתת הכרטיס, כדין אבדן מזומנים.

7. כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.


8. צומת ספרים רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיסי מתנה או לשנות את התנאים לגבי כרטיסים שיירכשו לאחר מועד השינוי.

9. בגב הכרטיס נמצאות ההגבלות הספציפיות לכרטיס המתנה, והן אלו הקובעות.

10. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש כרטיס מתנה ובין צומת ספרים.

11. התקנון ימצא לעיון באתר האינטרנט www.booknet.co.il ובמשרדי צומת ספרים, התקווה 6 רמלה.

12. בכל תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו, ויחול הדין הישראלי.