סל הקניות שלי |
פריטים בסל
תקנון כרטיסי מתנה נטענים של צומת ספרים
 
1. כרטיס המתנה יירכש במחיר הנקוב בו כערכו.
 
2. אם מחזיק כרטיס מתנה, השתמש רק בחלק מן הערך הנקוב בו, יוכל להשתמש ביתרה לשם רכישה אחרת בצומת ספרים בלבד. לא יינתן עודף לגבי יתרת הסכום.
      הוחזר המוצר שנרכש באמצעות כרטיס המתנה, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות בית העסק בנושא החזרי מוצרים.
 
3. תוקפו של כרטיס מתנה הוא רק עד למועד התוקף הנקוב בו (שנתיים מיום רכישתו). לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.
 
4. כרטיס המתנה אינו ניתן להמרה, למזומנים או להחזרה. מחזיק הכרטיס שאיבד אותו, או אם הכרטיס הושחת או נגנב, לא יפוצה ודין אבדן או גניבת הכרטיס, כדין אבדן מזומנים.
 
5. כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.
 
6. בכל עת יוכל הלקוח לברר את היתרה שנותרה בכרטיס באתר צומת ספריםwww.booknet.co.il
 
7. צומת ספרים רשאית בכל עת להפסיק הפצת כרטיסי מתנה או לשנות את התנאים לגבי כרטיסים שיירכשו לאחר מועד השינוי.
 
8. בגב הכרטיס נמצאות ההגבלות הספציפיות לכרטיס המתנה, והן אלו הקובעות.
 
9. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש כרטיס מתנה ובין צומת ספרים.
 
10. התקנון ימצא לעיון באתר האינטרנט  www.booknet.co.il  ובמשרדי צומת ספרים, התקוה 6 רמלה.
 
11. תקנון זה יהא ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של  צומת ספרים אולם שום שינוי לא ירע את תנאיהם של מחזיקי כרטיסים שנרכשו לפני השינוי.
 
12. במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו.