סל הקניות שלי |
פריטים בסל
תקנון מבצע 3 ספרים ב-99 ₪
 
1.    צומת ספרים (2002) שותפות מוגבלת עורכת מבצע של 3 מוצרים ב-99 שקלים, בכל חנויות הרשת במסגרתו יימכרו מגוון רחב של מוצרים בהנחה.
2.    תקופת המבצע 1.6.18-30.6.18 (כולל) ו/או עד גמר המלאי. מלאי מינימאלי של 10,000 מוצרים.
3.    צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לקצר ו/או להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את רשימת החנויות המשתתפות במבצע ו/או את מגוון המוצרים המשתתפים במבצע, להוסיף עליהם או לגרוע מהם לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד שתמצא לנכון, זאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, אין הרשת מתחייבת למלאי ספציפי בחנויות מסוימות.
4.    המבצע יערך בכל חנויות רשת צומת ספרים, למעט אתר האינטרנט וירידים.
5.    מובהר בזאת כי המבצע לא יחול על הזמנות טלפוניות ו/או תשלום באמצעות שוברים ו/או קופונים מכל סוג שהוא.
6.    צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה ללקוח.
7.    מנגנון המבצע: הלקוח יבחר שלושה מוצרים מתוך רשימת המוצרים המשתתפים במבצע בלבד וישלם על שלושתם 99 שקלים.
8.    למען הסר ספק לא יחול כפל מבצעים מכל סוג שהוא.
9.    המוצרים המשתתפים במבצע 3 ב-99, יסומנו באמצעות מדבקות, כך שהלקוח יוכל לזהותם באופן ברור.
10.    ניתן יהיה להחליף מוצר שנרכש במסגרת המבצע, שלא נעשה בו שימוש, ובמצבו כחדש בלבד, תוך 14 יום מקסימום ממועד הקנייה, בהצגת חשבונית או פתק החלפה בלבד.
11.    זיכוי:
ניתן להחזיר מוצר ולקבל זיכוי לחנות, בזמן המבצע ואחריו, בהתאם למחיר ששולם בפועל (33 שקלים).
12.    החלפות:
ניתן להחליף מוצרים שנקנו במבצע בזמן תקופת המבצע ולתקופה של 14 יום לאחר מכן (1.6.18-14.7.18): מוצר כנגד מוצר אחר תמורתו, מהמגוון המשתתף במבצע.
13.    מחיר המבצע הנו מחיר כולל ואחיד לצרכן בכל הארץ לרבות באילת.
14.    צומת ספרים לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא בגין השתתפות במבצע.
15.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
16.    עותקי תקנון זה יעמדו לעיון הציבור בכל חנויות צומת ספרים ובמשרדי הנהלת הרשת אשר ברחוב התקווה 6 רמלה.

                 הנהלת צומת ספרים