www.booknet.co.il
תפישת האדם באידאולוגיה הנאצית | פרופ´ צבי בכרך

תפישת האדם באידאולוגיה הנאצית

פרופ´ צבי בכרך

מחיר: 58 ₪


מחיר בבוקנט: 52.2 ₪


קטגוריה:
הוצאה: משרד הביטחון
קיימת טענה, כי מעשי הנאצים היו כה נוראים, אכזריים וברבריים עד כי נבצר מבינת האדם להבינם. גם היום - כשישים שנים לאחר עלייתו של המשטר הנאצי - לא הגלידו הפצעים, ולכן העיסוק בנושא הזה הוא טראומטי. אולם מכיוון שהאידיאולוגיה והזוועות הם פירות המחשבה והמעשה של בני אדם רגילים, יש מקום לדון בפרק הזה של ההיסטוריה הזוועתית בין אדם לדן, ולהימנע משימוש בתארים כגון ``שטניים``, ``לא אנושיים``, ``מפלצות`` ו``פלנטה אחרת``. שום מטפיסיקה ושום מיסטיפיקציה לא יוכלו לשנות את העובדה, שאת המעשים האלה עוללו בני אדם, ומתבקשת השאלה מאיזה מקור ינקו האנשים האלה, שעיצבו את הדימוי לו קראו ``האדם החדש``. הספר הזה יבקש להראות, כי גם האדם המשכיל ביותר יכול להיגרר אחרי תפיסות קנאיות, צרות אופקים, מתנשאות והרסניות, אם הוא מאמץ לעצמו אמת מידה חדשה להערכת האדם. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר בפשוטי עם, המחקים את מעשיהם של המנהיגים הרוחניים והמדיניים. פרופ` צבי בכרך הינו מרצה להיסטוריה בת זמננו במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר-אילן. הוא חיבר ספרים ומאמרים על האנטישמיות הנוצרית ועל הגזענות הנאצית. שני ספרים קודמים שלו הופיעו בסדרת האוניברסיטה המשודרת: אידיאולוגיות במאה העשרים ואנטישמיות מודרנית.