www.booknet.co.il
סוגיות יסוד בדמוקרטיה הישראלית | רפאל כהן אלמגור

סוגיות יסוד בדמוקרטיה הישראלית

רפאל כהן אלמגור

מחיר: 71 ₪


מחיר בבוקנט: 63.9 ₪


קטגוריה: פוליטיקה ומדיניות 
הוצאה: ספרית פועלים
עיון מקיף בסוגיות השונות של הדמוקרטיה הישראלית הוא דבר בעתו במדינה שנוסדה מכוח אידיאולוגיה פוליטית מודרנית ובחמישים לקיומה מתחדש בה ביתר שאת העימות בין תפיסה דמוקרטית חילונית לבין עמדה דתית, המבקשת להכפיף את חוקי המדינה להלכה. בין ההוצאה מאמין שקובץ רב תחומי יעמיק את השיח הציבורי בשאלת היסוד של קיומנו כחברה דמוקרטית, חפשית ונאורה. בקובץ משתתפים כמה מטובי החוקרים בישראל והם בוחנים, כולם כאחד וכל אחד לחוד, בחינה מדוקדקת את טביעת האצבעות של הרעיון הדמוקרטי בתחומי החיים השונים. לא נעדר כאן המבט ההיסטורי-פילוסופי לצד הדיון במשחק הכוחות שבין פוליטיקאים לביורוקרטים, האמורים להגשים הלכה למעשה את עקרונות היסוד של מנהל ציבורי תקין. מאליו מובן שנבחנת בו המערכת המשפטית כשהיא לעצמה ובעיות הניכור שבין הרשות השופטת לבין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. וכמו כן נידונים בו ההגנה על זכויות האזרח במערכת הבריאות הממשלתית, וזכויות של מיעוטים בחברה דמוקרטית - נשים, מיעוטים תרבותיים, והמיעוט הלאומי הפלשתיני. (מתוך ההקדמה) התרבות הדמוקרטית בישראל איננה דבר המובן מאליו. ספר זה עוסק בצורה מרשימה בהישגיה ומגבלותיה של הדמוקרטיה הישראלית. המחברים המלומדים, כל אחד בתחומו, מגבשים שיח אינטלקטואלי מרתק בהיבטים השונים של ההויה הדמוקרטית בישראל ובבעיותיה, תוך שהם ממקדים את דיוניהם ברשויות השלטוניות השונות, באוכלוסיות פגיעות במיוחד, ובהשלכותיהן של המצוקות הביטחוניות במציאות שבה אנו חיים. ספר זה חיוני לכל מי שמבקש להתחקות אחר צפונותיה של הדמוקרטיה הישראלית עם כניסתה למאה ה21-. עמוס שפירא, אוניברסיטת תל אביב זה ספר עיון ראוי ביותר. הידיעה הנפרשת בפני הקוראים מאירת עיניים, הנושאים הנידונים מגוונים ורבי חשיבות. המאמרים נכתבו בידי חוקרים מוכרים ובכירים וכן בידי חוקרים בולטים מהדור הצעיר. זהו, כשלעצמו, שילוב מבורך, אין ספק כי יש בספר רציני זה כדי להעשיר את הדיון בדמוקרטיה הישראלית, ובטוחני כי חוקרים באוניברסיטאות, סטודנטים, מרצים, מרצים במכללות ומורים בבתי ספר על יסודיים ימצאו בו ענין רב. זאב סגל, אוניברסיטת תל אביב