www.booknet.co.il
ממשלת צכוסלובקיה הגולה והיהודים | לניצק יאן

ממשלת צכוסלובקיה הגולה והיהודי

לניצק יאן

מחיר: 115 ₪


מחיר בבוקנט: 103.5 ₪


קטגוריה: שואה 
הוצאה: יד ושם
הספר עוסק בממשלת צ´כוסלובקיה הגולה בלונדון בתקופה שבין הסכם מינכן לבין ההפיכה הקומוניסטית. המחבר בוחן גישות שונות כלפי היהודים, במהלך המלחמה ולאחריה, וחושף שתחושת לאומיות גוברת עיצבה את יחסה של צ´כוסלובקיה כלפי היהודים. הוא מציג את צ´כוסלובקיה כמקרה בוחן יוצא דופן של מדינה שטיפלה באזרחיה היהודים בהגינות. המחקר מציע ניתוח חדשני של פעילותה הפוליטית של ההנהגה הגולה ושל יישום תכניותיה בצ´כוסלובקיה המשוחררת לאחר 1945.