www.booknet.co.il
כל החשבון עוד לא נגמר ההרצאה האחרונה | עוז עמוס

כל החשבון עוד לא נגמר ההרצאה ה

עוז עמוס

מחיר: 29.9 ₪


מחיר בבוקנט: 26.9 ₪


קטגוריה: ספרי עיון - כללי ישראל - חברה ומדינה חדשים בעיון 
הוצאה: כתר
ביוני 2018 דיבר עמוס עוז מול קהל באוניברסיטת 
תל אביב, וסיכם במשךשעה אחת את מחשבתו הפוליטית שקיווה להשאיר למורשת.
ההרצאה האחרונה – כפי שכונה הסרטון שהפך ויראלי –
נוגעת בפיכחון ובצלילות במהות הקיום היהודי והישראלי ובפתרון האפשרי לסיום הסכסוך. עוז ראה הכרח בפתרון זה בשל מחויבותו העמוקה למפעל הציוני, ומטעמים מעשיים הנטועים היטב בקרקע המציאות המזרח־תיכונית. בתוך כך העלה עוז מחשבה חדשה על מהות הזיכרון, האובדן והרצון להשיב את שאבד.