www.booknet.co.il
שירה ופוליטיקה \ אוניברסיטה משודרת | וולף-מונזון תמר

שירה ופוליטיקה \ אוניברסיטה מש

וולף-מונזון תמר

מחיר: 58 ₪


מחיר בבוקנט: 52.2 ₪


קטגוריה: פוליטיקה ומדיניות ספרי עיון - כללי 
הוצאה: משרד הביטחון
האם‭ ‬יש‭ ‬בכוחה‭ ‬של‭ ‬השירה‭ ‬להשפיע‭ ‬על‭ ‬המציאות‭? ‬
מה‭ ‬קובע‭ ‬את‭ ‬טיבו‭ ‬של‭ ‬השיר‭ ‬הפוליטי‭ ‬‮–‬‭ ‬האם‭ ‬איכותו‭ ‬הפואטית‭ ‬או‭ ‬האפקטיביות‭ ‬של‭ ‬מסריו‭? ‬
ספר‭ ‬זה‭ ‬עוסק‭ ‬בשלבי‭ ‬התגבשותה‭ ‬של‭ ‬השירה‭ ‬הפוליטית‭ ‬העברית‭ ‬במאה‭ ‬העשרים‭, ‬ במעבר‭ ‬מחברה‭ ‬שמגויסת‭ ‬לאתוס‭ ‬הציוני‭ ‬ונוטלת‭ ‬חלק‭ ‬פעיל‭ ‬בגיבושו‭ ‬ובעיצובו‭, ‬לחברה‭ ‬ביקורתית‭ ‬שמשיגה‭ ‬ולעיתים‭ ‬גם‭ ‬מערערת‭ ‬על‭ ‬תקיפותו‭ ‬ועל‭ ‬שלמותו‭ ‬של‭ ‬אתוס‭ ‬זה‭. ‬
 
שיריהם‭ ‬של‭ ‬זאב‭ ‬ז‭´‬בוטינסקי‭, ‬אורי‭ ‬צבי‭ ‬גרינברג‭, ‬אברהם‭ ‬שלונסקי‭, ‬נתן‭ ‬אלתרמן‭, ‬חיים‭ ‬גורי‭, ‬דליה‭ ‬רביקוביץ‭, ‬נתן‭ ‬זך‭, ‬רמי‭ ‬דיצני‭, ‬דן‭ ‬פגיס‭ ‬וסיון‭ ‬הר‮–‬שפי‭ ‬הם‭ ‬חלק‭ ‬מקורפוס‭ ‬גדול‭ ‬של‭ ‬שירים‭ ‬שנדונים‭ ‬בספר‭, ‬ שכולם‭ ‬ביקשו‭ ‬לעורר‭, ‬להשפיע‭ ‬ולעצב‭ ‬עמדות‭, ‬מתוך‭ ‬מודעות‭ ‬לנסיבות‭ ‬הזמן‭ ‬ולהתרחשויות‭ ‬ההיסטוריות‭ ‬שעל‭ ‬רקען‭ ‬נכתבו‭. ‬
 
השירה‭ ‬והפוליטיקה‭ ‬הם‭ ‬שני‭ ‬ערוצי‭ ‬שיח‭ ‬שמנוגדים‭ ‬זה‭ ‬לזה‭ ‬במהותם‭, ‬במטרותיהם‭ ‬ובאופן‭ ‬שבו‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬מהם‭ ‬מנסה‭ ‬להשפיע‭ ‬ולעורר. ‬בַּמציאות‭ ‬חסרת‭ ‬הפתיחות‭ ‬והסובלנות‭ ‬שמאפיינת‭ ‬את‭ ‬החברה‭ ‬הישראלית‭, ‬המתח‭ ‬המובנה‭ ‬שקיים‭ ‬בסוגה‭ ‬של‭ ‬השיר‭ ‬הפוליטי‭ ‬הוא‭ ‬פריווילגיה‭ ‬נדירה‭, ‬שמאפשרת‭ ‬גם‭ ‬לקורא‭ ‬נגטיבי‭ ‬המתנגד‭ ‬לעמדותיהם‭ ‬הפוליטיות‭ ‬של‭ ‬השירים‭ ‬לגלות‭ ‬כלפיהם‭ ‬קֶשֶׁב‭, ‬לעורר‭ ‬בו‭ ‬הרהור‭ ‬ומחשבה, ‬ולעיתים‭ ‬אף‭ ‬התפעלות‭.‬
 
פרופ‭´ ‬תמר‭ ‬וולף–מונזון‭ ‬מהמחלקה‭ ‬לספרות‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭ ‬באוניברסיטת‭ ‬בר‭ ‬אילן‭ ‬היא‭ ‬עורכת‭ ‬כתב‭ ‬העת‭ ‬‭"‬בקורת‭ ‬ופרשנות‭"‬‭.  ‬מחקריה‭ ‬מתמקדים‭ ‬בשירה‭ ‬העברית‭ ‬שנכתבה‭ ‬במאה‭ ‬ה‮–‬20‭ ‬ בהקשריה‭ ‬ההיסטוריים, ‬ הסוציו–ספרותיים, ‬התרבותיים‭ ‬והלשוניים‭.‬
ראשיתו‭ ‬של‭ ‬ספר‭ ‬זה‭ ‬בשיחות‭ ‬ששודרו‭ ‬בגלי‭ ‬צה‭"‬ל‭, ‬במסגרת‭ ´‬אוניברסיטה‭ ‬משודרת‭´, ‬בסמסטר‭ ‬הסתיו‭ ‬2012‭. ‬