www.booknet.co.il
התור המצוי - למורה  | הלוי, אדלר, סיוון

התור המצוי - למורה

הלוי, אדלר, סיוון

מחיר: 26 ₪


מחיר בבוקנט: 23.4 ₪


קטגוריה: הטבע החי והצומח 
הוצאה: אח
סדרת ``טבע לילדים`` כוללת נושאים בטבע המתאימים לגיל הרך. כל נושא יכלול חוברת לתלמיד, חוברת הדרכה ומידע למורה/להורה ומערכת משחקים להעשרה. מטרת הסדרה לקרב את הילד לעולם הטבע, לחדד את חושיו ע``י תצפיות. לגרום לפיתוח החשיבה ע``י עריכת ניסויים ולעורר את הרצון לחקור ולהבין את הסביבה. כל חוברת מותאמת לעבודה בכיתה ולפעילות עצמית בבית.