www.booknet.co.il
השתלות איברים | פרופ` מרדכי קרמר

השתלות איברים

פרופ` מרדכי קרמר

מחיר: 98 ₪


מחיר בבוקנט: 88.2 ₪


קטגוריה: גוף האדם, מחלות ורפואה 
הוצאה: משכל
288 עמודים ניתוחי השתלת איברים, שנחשבו עד העשור האחרון למדע בדיוני, הם עתה חלק בלתי נפרד ממערכת הרפואה במדינות רבות בעולם, וגם בישראל. החלפת איבר פגום באיבר בריא היא אחד ההישגים החשובים ביותר של מדע הרפואה שהודות לו הוארכה תוחלת החיים של חולים רבים, והשתפרה איכות חייהם של חולים הסובלים ממחלות סופניות שונות. יחד עם זאת, להשתלות איברים היבטים מוסריים, משפטיים והלכתיים המעוררים לא אחת דיונים ומחלוקות, המרתקים את הציבור הרחב לנושאים חיוניים שהם לב ליבה של הרפואה ותכליתה. הבאת נושא השתלות האיברים לידיעת הציבור חשובה במיוחד משום שהוא כרוך לבלי הפרד בתרומת איברים שבאה מקרב הציבור. לכן המודעות לנושא ההשתלות והבנת חשיבותו על כל היבטיו היא כה חיונית. השתלות איברים, המבוסס על הניסיון הרב של טובי המומחים בארץ ובעולם בתחום השתלות האיבירם, מתאר בהרחבה את התפתחותו ומאפייניו של עידן ההשתלות, תוך ציון הישגיו המדהימים ופירוט הסוגיות האנושיות שהדיון בהן עדיין בעיצומו. פרופ` מרדכי קרמר מקווה כ הספר יתרום להבנת הנושא החשוב ויביא לכך שיותר אנשים יביעו את הסכמתם לתרומת איבירם ויסייעו בכך להצלת חיי אדם. פרופ` קרמר הגה את רעיון כתיבת הספר בשנת 1995, כאשר מחסור בתרומות איברים הביא לפטירתם של חולים רבים. פרופ` מרדכי קרמר הוא מחלוצי השתלות הריאה בישראל. משנת 1997 הוא מנהל את המכון למחלות ריאה במרכז הרפואי רבין ומרכז בו את נושא השתלות הריאה. הוא מכהן כפרופסור חבר באוניברסיטת תל-אביב וכיושב ראש האיגוד הישראלי למחלות ריאה בהסתדרות הרפואית בישראל.