www.booknet.co.il
הבגידה בארץ הבחירה | יוסי גולדשטיין

הבגידה בארץ הבחירה

יוסי גולדשטיין

מחיר: 68 ₪


מחיר בבוקנט: 61.2 ₪


קטגוריה: הטבע החי והצומח 
הוצאה: כתר
272 עמודים לפנינו פרק בביוגרפיה של יוסף תמיר המוקדש למאבקו לשיפור איכות החיים, להגנה על איכות הסביבה ולטיפוח תרבות המגורים בישראל. המערכה אותה ניהל בארבעים השנים האחרונות זכתה להצלחה בהחדרת התודעה האקו-סביבתית חברתית בישראל, אך היא אכזבה בזירה המעשית ממלכתית. על חמישה מחדלי הממסד לדורותיו בתחומי החברה והסביבה התריע תמיר מאז ראשית שנות השישים: על הזילות והרשלנות שהביאו לחיסול מקורות המים, הרעלת הנחלים בארץ וסיכון המדינה מחמת מחסור במים. על עושק האדמה והפקרתה לעסקות נדל``ן תוך הפרת חוקי התכנון והבנייה. על חנק המדינה כתוצאה ממדיניות שגויה והרת אסון, שהובילה להצפת הארץ במכוניות פרטיות, ולחרישת הארץ, שתי וערב, ברשת כבישים צפופה. על אכיפה לקויה של חוקי המדינה ושפיטה מקילה. על זיהום האוויר והרעלתו הפוגעים בבריאות האדם, החי, הצומח והדומם. ועל הזיהום הסביבתי שמוליד זיהום חברתי. על כל אלה התריס תמיר, אך כפי שטען לא אחת, ``הכול התעלמו מציוויי בראשית `לעובדה ולשומרה`, ו-`כי האדם עץ השדה`. ובכל זאת זכה תמיר להוקרה על פעילותו הציבורית הקשורה בהגנה על איכות החיים והסביבה בישראל. יוסי גולדשטיין חיבר ספרי מחקר וספרי לימוד רבים הקשורים לתולדות התנועה הציונית ולתולדות עם ישראל בעת החדשה. מאמריו המדעיים פורסמו בעשרות כתבי עת בארץ ובעולם.