www.booknet.co.il
הגות, הלכה וציונות | יוסף שפירא

הגות, הלכה וציונות

יוסף שפירא

מחיר: 79 ₪


מחיר בבוקנט: 71.1 ₪


קטגוריה: יהדות  
הוצאה: קיבוץ מאוחד
395 עמודים הספר המונח לעיני הקורא, תחילתו במחקר שנערך במסגרת החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקר זה זכה בפרס לספרות ציונית דתית ע``ש הרב ריינס לשנת תשנ``ח, שניתן מטעם המכון לציונות דתית ע``ש הרב י``ל הכהן מימון. מנימוקי ועדת הפרס: במחקרו המקיף והיסודי מתאר הד``ר שפירא את עולמו הרוחני של הרב רינס... מורשתו הספרותית של אישיות חדשנית ומקורית זו היתה עצומה, ורק חלק קטן ממנה נדפס... עדין נותרו ממורשתו הספרותית של הרב ריינס שלושים וארבעה כרכים המכילים כ-7800 עמודים בכתב יד. שלושים ושלושה מהם מצויים בספריית יהודה שבמוסד הרב קוק. ד``ר יוסף שפירא הצליח במחקרו המונח לפנינו להתמודד עם היקפה הענקי של מורשתו הרוחנית של הרב ריינס... על תרומתו החשובה של הד``ר יוסף שפירא במחקרו זה החלטנו פה אחד להעניק לו את פרס הרב ריינס לספרות ציונית דתית לשנת תשנ``ח. ד``ר יוסף שפירא, מורה ומחנך בדימוס, שימש מורה למתמטיקה ולפיסיקה בבתי ספר על-יסודיים דתיים, וכן מפקח כולל על בתי ספר אלה, ומורה למחשבת החינוך הדתי בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן. שנים אחדות שהה בשליחות חינוכית בארצות הברית, והורה את מקצועות היהדות בישיבת פלטבוש שבברוקלין. יקיר החינוך הדתי מטעם ארגון המורים הדתיים, משנת תשנ``ו.