www.booknet.co.il
רובים, חיידקים ופלדה | ג´ארד דיימונד

רובים, חיידקים ופלדה

ג´ארד דיימונד

מחיר: 98 ₪


מחיר בבוקנט: 88.2 ₪


קטגוריה: ספר שני ב50% הנחה סוציולוגיה ואנתרפולוגיה היסטוריה  
הוצאה: עם עובד
376 עמודים ג`ארד דיימונד, חוקר אבולוציה ופיזיולוג מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג`לס, ניסה והצליח במלאכה, שהיסטוריונים מן השורה חוששים מפניה בדרך כלל: הצגת תמונה מקיפה וכוללת של תולדות חברות בני האדם בחמישה-עשר אלף שנות היסטוריה. שאלת היסוד שהעמיד במוקד מחקרו היא הסוגיה, שכל אדם חושב מתלבט בה ויתקשה להמעיד לה הסבר מניח את הדעת - מהו סוד הפערים האדירים בהתפתחותן של חברות בני האדם השונות. מדוע הצליחו בני אירופה מעטים לגבור על המוני ילידים באמריקה? מדוע נותרה אפריקה בנחשלותה? למרות ובניגוד לממצאים סותרים וחד-משמעיים, עדיין לא הסתלקה מן העולם ההנחה המבקשת מענה לשלאות קשות ומסעירות אלה בהבדלים גזעיים המסתתרים מאחורי טיעונים ביולוגיים. דיימונד דוחה אחת לאחת את טענות הגזע ומסביר, כיצד גורמים גיאוגרפיים וסביבתיים חרצו גורלות של עמים ויבשות, לשבט או לחסד. הוא מסביר, מדוע וכיצד הקדימו חברות בני אדם מסוימות לפתח חקלאות, שאישפרה קיום מספק לחברות גדולות, מדוע וכיצד התפתחו המטלורגיה, הכתב ועוד גורמים אחרים מגבירי עושר ועוצמה בחברות מסוימת, ואילו חברות ויבשות אחרות נותרו בנחשלותן. בלשון ברורה ובכישרון תיאור שאין גדולים מהם עלה בידו של ג`ארד דיימונד להציע לקוראיו יצירת מופת מרתקת ומסעירת דמיון. אכן מאז יצא לאור, ב1997- נדפס הספר במאות אלפי עוסתקים ותורגם ללשונות רבות.