www.booknet.co.il
ממושבות למלחמת אזרחים - היסטוריה אמריקנית עד 1861 | ד´´ר ארנון גוטפלד

ממושבות למלחמת אזרחים - היסטור

ד´´ר ארנון גוטפלד

מחיר: 58 ₪


מחיר בבוקנט: 52.2 ₪


קטגוריה:
הוצאה: משרד הביטחון
ערכי היסוד של ארצות הברית נקבעו בעידן שבו הייתה מדינה אגרארית, נחשלת, נידחת ומורכבת מאוכלוסייה שצביונה אחיד בהרבה מזו של ימינו. ד``ר ארנון גוטפלד, מבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, מתרכז בניתוח ההבטים היחודיים לציוויליזציה האמריקנית ובנושאים המרכזיים בתולדותיה ובהווייתה, השונים מאלה של אומות אחרות. אין הבנה אמיתית של ארצות הברית ושל ערכי הדמוקרטיה והשויוניות ללא הבנה מעמיקה של הרקע האגרארי שלה. בשיחותיו, ששודרו בזמנם בגלי צה``ל, דן ד``ר גוטפלד במסורת האגרארית, שמסמלים אותה ג`פרסון, ג`קסון ולינקולן, ואשר סוגלה במרוצת הזמן לחברה מתועשת ועירונית. הציוויליזציה הייחודית האמריקנית מושתתת על ההגירה הגדולה של בני אירופה, שפנו אל השממה ואל השפע של הספר. השיחות כוללות דיון במשמעותו של הספר האמריקני ובחותם שהטביע על המוסדות והערכים שצמחו על רקע תנאיו. דגש מיוחד ניתן למהפכה ולחוקה, שהן התרומה האוניברסלית של האומה האמריקנית, ואשר המאבקים המתמשכים על משמעותן הוליכו לשבר הגדול בהיסטוריה הקצרה אך הדראמתית והחשובה של ארצות הברית - למלחמת האזרחים.