www.booknet.co.il
המהפיכה הצרפתית | ולטר גראב

המהפיכה הצרפתית

ולטר גראב

מחיר: 58 ₪


מחיר בבוקנט: 52.2 ₪


קטגוריה:
הוצאה: משרד הביטחון
המהפיכה הצרפתית בסוף המאה ה18- היתה הגדולה בין כל המהפיכות הבורגניות, מאחר שנבדלה מהן בשאיפותיה ובמטרותיה. תודעתם של המהפכנים ההולנדיים, אשר לחמו נגד הכתר הספרדי במאה ה16-, של המהפכנים האנגלים, אשר נאבקו במלך צ`רלס ה1- באמצע המאה ה17-, ושל המהפכנים האמריקאיים, שהכריזו על הפרדותם מבריטניה ב1776- היתה מכוונת לאסור, לעבר טוב יותר: הם הגנו על חוקיהם הישנים והמסורתיים, אשר הופרו על ידי שלטון עריץ ושרירותי. תודעת המהפכנים הצרפתיים, לעומת זה, היתה מופנית קדימה, לעתיד, הם שאפו לבטל כליל את המשטר הישן בעל זכויות היתר הנובעות מלידה, הם הכריזו על חירות האדם בכל אתר ואתר, הם קראו לשחרור מוחלט מכל המסורות המיושנות המגבילות את האדם.