www.booknet.co.il
זרעים של בריאה חדשה | שי טובלי

זרעים של בריאה חדשה

שי טובלי

מחיר: 78 ₪


מחיר בבוקנט: 70.2 ₪


קטגוריה: תורת הנסתר 
הוצאה: ליאור שרף - הפצות
277 עמודים כדור-הארץ והחוויה האנושית הם-הם הבית שאליו תמיד כמהנו לחזור. עכשיו, יותר מאי-פעם, עלינו להבין שאין מקום אחר. מדוע? מנפי שכיום אנו מבינים שהיעד הסופי של הלאוהות הוא דווקא החומר ולא הרוח, אנו מבינים שנשלחנו הנה כדי לגלות שאין יותר לאן ללכת, ובעצם גילוי זה להתחיל סוף-סוף להיעשות כשירים למשימתנו הקדושה: הפיכת החומר לרוח ומיזוג מושלם בין היקום לבין אלוהים. דרכנו ובאמצעותנו, אשליית החומר תיעלם והאלוהים שחיפשנו משחר היותנו יתגלה בתוך הדינמיקה האינסופית של התהוות היקום עצמו.