www.booknet.co.il
היצירה השקספירית | אברהם עוז

היצירה השקספירית

אברהם עוז

מחיר: 58 ₪


מחיר בבוקנט: 52.2 ₪


קטגוריה:
הוצאה: משרד הביטחון
220 עמודים. אברהם עוז מתמודד עם משימה לא פשוטה: בד בבד עם ניתוח מרוכז אך פרטני של מרבית יצירותיו של שקספיר, הוא מתמודד עם העולם המוסרי, ההיסטורי, ההגותי והפסיכולוגי העולה מן היצירה השקספירית בשלמותה, מבלי לזנוח את תהליכי המחשבה והיצירה שעברו על המחבר בהדרגה במהלך שנות דור של כתיבה תיאטרונית.