www.booknet.co.il
הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז´אק לאקאן | דניאל אפרתי, יהודה ישראלי

הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז&

דניאל אפרתי, יהודה ישראלי

מחיר: 58 ₪


מחיר בבוקנט: 52.2 ₪


קטגוריה: אוניברסיטה משודרת 
הוצאה: משרד הביטחון
ז´אק לאקאן, מחשובי הפסיכואנליטיקנים פעל בצרפת בין השנים 1901- 1981. מעטים מבין הפסיכואנליטיקאים השפיעו כה רבות על החשיבה הפסיכואנליטית. הגותו של לאקאן חורגת מעבר לקליניקה ולה תובנות הנוגעות לתחומי דעת רבים כספרות ,שירה וביקורת תרבות. התנסחותו של לאקאן שונה מהמקובל. אין המדובר בהתנסחות רצופה ובהירה אלא באסוציאציות השזורות זו בזו. אופן התנסחות זה של לאקאן הדיר רבים מהגותו. ספר זה מציג באופן בהיר את עיקרי הגותו של לאקאן. הוא דן בהנחות הפילוסופיות הנמצאות בבסיס הפסיכואנליזה שלו כמו גם ביסודות התיאורטיים של הפסיכואנליזה הלאקאנייאנית עצמה, בהצגת המבנים הקליניים, ובטכניקות העבודה. הוא נועד לציבור המשכיל ולכל אלו להם עניין בפסיכואנליזה. דניאל אפרתי, מלמד פילוסופיה ועוסק בהוראה וכתיבה בנושאים פילוסופיים. ד"ר יהודה ישראלי, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי בפרקטיקה פרטית ועוסק בכתיבה והוראת הפסיכואנליזה של לאקאן.