www.booknet.co.il
הגיבורים שלי | יאיר לפיד

הגיבורים שלי

יאיר לפיד

מחיר: 98 ₪


מחיר בבוקנט: 88.2 ₪


קטגוריה: פילוסופיה והגות 
הוצאה: משכל
האם עשו הוא באמת האיש הרע בסיפור? האם שנא שמואל את שאול? האם עמד אברהם בניסיון בסיפור העקידה? האם העניש אלוהים את משה כשלא נתן לו להיכנס לארץ או שבעצם עשה לו טובה? האם אנחנו יודעים הכול על הספר שאנחנו יודעים עליו הכל?