www.booknet.co.il
מדריך כרטא - קברי צדיקים בארץ ישראל מחודש | כללי

מדריך כרטא - קברי צדיקים בארץ

כללי

מחיר: 74 ₪


מחיר בבוקנט: 66.6 ₪


קטגוריה: טיול וטבע בישראל 
הוצאה: כרטא
מנהג קדום הוא בישראל לעלות ולהשתטח על קברות הצדיקים, להתפלל ולעורר רחמים על האדם הפרטי או על כלל ישראל. לפנינו מדריך שימושי שבו מקומות הציון ומקומות הקבורה של הצדיקים, עם פרטים אודות הצדיק ומיקום קברו, דברים ממשנתו של הצדיק ותמונת צבע של ציון הקבר. כן מובאים התפילות וקטעי הלימוד הנאמרים ליד קברי הצדיקים, וכל מזמורי התהלים עם ציון הסגולות שיש באמירתם. לנוחיות הקורא מובאים במדריך גם מפתח אלפביתי של הסגולות שלהן אפשר למצוא במדריך תפילה מתאימה. בסוף המדריך מפות ישראל שבהן צוינו מקומם של קברי צדיקים.