www.booknet.co.il
דור דור ופרשניו | שרה יפת

דור דור ופרשניו

שרה יפת

מחיר: 113 ₪


מחיר בבוקנט: 101.7 ₪


קטגוריה: יהדות  
הוצאה: מוסד ביאליק
אסופה זו כוללת את מחקריה של שרה יפת בתחום פרשנות המקרא, ובמיוחד פרשנות הפשט היהודית בימי הביניים, שהגיעה לשיא פריחתה ביצירתם של פרשני צפון צרפת במאות האחת עשרה עד השלוש עשרה. המחקרים מבוססים על עיון מדוקדק ביצירתם של הפרשנים, בירור דמותם הספרותית של החיבורים הפרשניים, גילוי מקורותיהם ביצירה היהודית לדורותיה, ניתוח השקפותיהם של הפרשנים בכל התחומים שעבודתם נגעה בהם, ועמידה על תרומתם ללימוד המקרא ולמחקרו. המחקרים מיוסדים על הכרה מעמיקה ורבת פנים של עולמם החברתי והאינטלטואלי של הפרשנים לדורותיהם, ושל ההקשרים ההיסטוריים שבמסגרתם פעלו. מן האסופה כולה עולה דיוקן מורכב ומרתק של יצירה רוחנית רבת פנים שתפסה מקום מרכזי בתולדות היצירה היהודית, ושל תפקידה הרוחני והחברתי בחברה היהודית. שרה יפת היא פרופסור למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים וכלת פרס ישראל בחקר המקרא לשנת תשס"ד. פרופ´ יפת היא מראשי הדוברים בתחום פרשנות המקרא, ובמיוחד בחקר יצירתו הפרשנית של רשב"ם, והיא הוציאה לאור שלושה מפירושיו במהדורות מדעיות: הפירושים לקהלת (תשמ"ה), לאיוב (תש"ס) ולשיר השירים (תשס"ח). מלבד פועלה רב השנים בחקר פרשנות ימי הביניים, היא קנתה לה שם בן לאומי במחקריה בתחומים שונים של חקר המקרא, ובמיוחד בחקר ההיסטוריוגרפיה המקראית בתקופת שיבת ציון. ספרה ´אמונות ודעות בספר דברי הימים ומקומן בעולם המחשבה המקראית´ ראה אור בהוצאת מוסד ביאליק בשנת תשל"ז (הדפסה שנייה: תשנ"ה). ספר היובל לכבודה, ´ש"י לשרה יפת´, ראה אור אף הוא במוסד ביאליק בשנת תשס"ח.