www.booknet.co.il
תעמולה במחתרת | שאול אבישי

תעמולה במחתרת

שאול אבישי

מחיר: 85 ₪


מחיר בבוקנט: 76.5 ₪


קטגוריה: צבא ביטחון ומלחמה היסטוריה של עם ישראל 
הוצאה: מס ראובן
הספר תעמולה במחתרת דן בתעמולה ובפרסומי האצ"ל, ביסוד הארגון וברעיונותיו, במבנה התפקודי והארגוני, ובפעולות הקרב בין השנים 1931-1948, מן הזווית הפנימית של התעמולה שכנגד. הספר נכתב על יסוד עבודת מחקר לשם קבלת תואר דוקטור להיסטוריה של האוניברסיטה העברית בירושלים, על פי הדיון הכרונולוגי והתרחשות האירועים, אולם בספר שלפנינו הכתיבה היא על פי מבנה נושאי, תוך שמירה על הסדר הכרונולוגי. ראשיתה של התעמולה בביטאון תקופתי, בעותקים בודדים, בהמשכה הסתעפה והעצימה לביטאונים שיצאו לאור בחמש עשרה שפות, ובתחנת שידור מחתרתית. דברי התעמולה פורסמו במאות גליונות של ביטאונים, באלפי מאמרים, בספרים ובחוברות, בכרוזים ובמודעות, שאותם הפיצו חיילי האצ"ל.