www.booknet.co.il
הד צעדיי | יפה לורנצי

הד צעדיי

יפה לורנצי

מחיר: 46 ₪


מחיר בבוקנט: 41.4 ₪


קטגוריה: שירה - מקור 
הוצאה: בית עלים
"השירים כתובים העוצמה חווייתית אך באיפוק ובזהירות. המשוררת אוספת מראות ותחושות מחיי היומיום. הביטוי השירי הוא כן ומדויק. לא פעם בשיריה יש תחושה של כאב כמוס ושל סוד בלתי מפוענח. החויה הבולטת בשיריה היא אובדן בן הזוג האהוב, אך דמותו מלווה אותה תמיד. היא כותבת גם את כאב השואה והזיכרונות משם שאינם מרפים אך שלא באה משם. כך מתוארת הדלקת נרות באושוויץ-בירנקאו עם תאומי מנגלה: רק חוטים שנפרמו / בתושייתך כי רבה / משמיכה מרופטת / שנמשחו בנוזל שומני / העיקר הנרות / להדליק. // לשמח את הלב / להאיר את החשכה / שלך ושל הילדים / בבלוק התאומים / היתומים. בצד המועקות והכאב, מרנין היה לקרוא את שירי הטבע, סוגה ספרותית שכמעט נעלמה מן השירה העברית. יישר כוח ליפה ולרנצי שגם אםפ הבשילה מאוחר, תנובתה מאירה לאחרים." בלפור חקק, יו"ר אגודת הסופרים העברים "יפה לורנצי פורשת את הרגש, ההרגשה והחוויה על גבי מפת הטבע. במרכיביו הנשגבים היא מוצאת מקבילה מטפורית לרשמים הפיזיים והנפשיים שבה. מצד אחד משתאה מול העוצמה [גם נרקיס הוא עוצמה], ומן הצד השני מתכתבת עצה ומתמזגת עד כדי מציאת מזור ורפואה. שמש, ירח, אופק, ים, חי, צומח - נרקיס קטן, סלע איתן, קונכייה ושפת אגם, כולם ביחד מגויסים לפרישת תוכן פנימי-אישי-פרטי-חוויתי. המים האינסופיים זורמים למגירה פרטית, ואז הם הופכים לאגלי טל וכך המטונימיה ממשיכה לכפות תמרים והתכנסות נוספת לרובד האנושי, היינו, לקצות האצבעות. בישרה זו נמצא, גם, שירי משפחה נוסטלגיים. שירים על אמא, שרוקמת לאור עששית נפטא, סבתא, נכדים ובובה נשכחת מן הילדות. שירים שתמיד נכונים כמעוררי רגשות אצל הקורא." דליס, משוררת ומבקרת "השירים מלאי עניין, עומק ורגש. אחדים מהם נוגעים בכאן ועכשיו באופן עדין ומלא חיבה לאנשים, ולחפצים ולכל המצוי לנגד העין. הספר גדוש צבעים, ריחות, מצבים וכולו רצף אהבה." רוחמה אלבג, מרצה לספרות