www.booknet.co.il
פתאום דפיקה בדלת  | אתגר קרת

פתאום דפיקה בדלת

אתגר קרת

מחיר: 84 ₪


מחיר בבוקנט: 75.6 ₪


קטגוריה: ספרות מקור ספר שני בשקל  
הוצאה: זמורה ביתן
"´תראה´, אני מנסה להתפלמס. ´שום תראה´, רוטן המזוקן ודורך את האקדח, ´או סיפור או כדור בראש´. אני מבין שאין ברירה. ´שני אנשים יושבים בחדר´, אני מתחיל, ´פתאום נשמעת דפיקה בדלת.´ המזוקן מזדקף. לרגע נדמה לי שהסיפור תפס אותו, אבל הוא לא. הוא מקשיב למשהו אחר. מישהו באמת דופק בדלת." פתאום דפיקה בדלת הוא קובץ הסיפורים החמישי של אתגר קרת.