www.booknet.co.il
צדק שלי צדק שלך | ידידיה צ שטרן

צדק שלי צדק שלך

ידידיה צ שטרן

מחיר: 98.6 ₪


מחיר בבוקנט: 88.7 ₪


קטגוריה: ישראל - חברה ומדינה 
הוצאה: מרכז זלמן שזר
צדק שלי, צדק שלך - צדק בין תרבויות מציג את הקשר והתלות שבין חברה, תקופה ותרבות לבין הדרך בה נתפס ה"צדק". בשורה של מאמרים מקוריים, מתמודדים בכירי האקדמיה בישראל עם עושר האפשרויות, הסותרות לעתים, של המושג החמקמק הזה. הכותבים פורסים לפנינו קשת רחבה של תחומי דעת - היסטוריה, פילוסופיה כללית, מחשבת ישראל, תרבות, משפט, ספרות וסוציולוגיה. הספר נע מן המקרה הישראלי למקרה היהודי, ומגיע עד לדיון כללי, שאיננו ממוקם ב"כאן", ב"עכשיו" או ב"אנחנו". הספר מאורגן, לשם נוחות הקריאה, בשישה שערים: צדק ביהדות - עיון היסטורי; צדק, אדם, חברה; צדק ומשפט; גבולות הצדק; צדק וספרות; צדק וגלובליזציה. הקוראים ייחשפו לדיון מורכב וביקורתי בדבר טיבן של תפיסות הצדק בכל אחד מן הקשרים הללו. המחברים שלומית אלמוג, טובי ביברינג, יצחק בנבג´י, דניאלה גורביץ´, צילי דגן, אברהם גרוסמן, דוד הד, משה הלינגר, אלון הראל, צחי זמיר, עמיחי כהן, מנחם מאוטנר, דני סטטמן, זאב ספראי, פניה עוז-זלצברגר, עמיחי רדזינר, אבי שגיא, ידידיה צ´ שטרן העורך: עורך הספר, פרופ´ ידידיה צ´ שטרן, הוא סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ופרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת מונאש, אוסטרליה.