www.booknet.co.il
אמת מארץ תצמח | אורי כהן

אמת מארץ תצמח

אורי כהן

מחיר: 75 ₪


מחיר בבוקנט: 67.5 ₪


קטגוריה: ישראל - חברה ומדינה 
הוצאה: אופיר הוצאה לאור
הספר שלפנינו מצביע על הקשיים, על העיוותים העוולות שנעשו לאורך השנים בחינוך בכלל, ובחינוך הטכנולוגי בפרט, שבגינם מצב החינוך גרוע. מכאן, נובעות שאלות קשות כלפי קובעי המדיניות: הממשלות ומשרד החינוך. הספר בא להציג תפיסה שונה ומנוגדת לתפיסות הקיימות כיום בחינוך, ולקרוא למאבק בעד תפיסה חינוכית הומניסטרית, צודקת ושוויונית. כמו כן, הספר דן בשאלות שהועלו ע"י תלמידיו של המחבר, בתנחומים רבים לאורך השנים, וזאת תוך אמפטיה וסימפטיה לשואלים, משאלות מתודולוגיות ועד שאלות שעומדות ברומו של עולם, לדעת השואלים. כמו כן, מציע המחבר מתוך ניסיונו הצעות ריאליות והגיוניות לשיפור המצב הקיים כיום בחינוך. הספר כתוב בשפה בהירה וקלה ומיועד לכל קורא, לסטודנט להוראה, לאנשי החינוך ולהורים. זהו ספרו השני של המחבר שעסק בבחינה מחדש של כלי המשכן, משקלם וחוזקם, לאור כללי המדע והנדסת החומר הידועים כיום. אורי כהן, בעל תואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת בר-אילן, מדריך חברתי מוסמך ובכיר למקצועות הטכנולוגיה והתנ"ך.