www.booknet.co.il
היטלר, הגרמנים, ו"הפתרון הסופי" | איאן קרשו

היטלר, הגרמנים, ו"הפתרון

איאן קרשו

מחיר: 118 ₪


מחיר בבוקנט: 106.2 ₪


קטגוריה: היסטוריה  שואה 
הוצאה: עם עובד
איאן קרשו, מחברה של הביוגרפיה רבת-ההיקף והתהודה של אדולף היטלר, שזכתה להצלחה גדולה, מייחד זה יותר משלושים שנה את עיקר כוחו ויכולותיו המחקריות להבנת מקורותיו של הנאציזם וקסמו בעיני הדבקים בו.
ארבעה עשר המאמרים שלוקטו בספר זה, ושנכתבו בשנים 2006-1983, מסכמים את עיקר חידושיו ותובנותיו. כדרכו בחקר גרמניה בימי הרייך השלישי, מציע המחבר לקוראיו דיון כן ומעמיק בסוגיות ובתופעות המעסיקות את המחקר ההיסטורי מאז לידתה של גרמניה הנאצית. "הפתרון הסופי" והיחס כלפי היהודים הם צירו של ספר מרתק זה.
במאמר המבוא לספר מתאר המחבר את השתלשלות תפישותיו במשך השנים בשאלות הנדונות. מחקרים חדשים וממצאים מפתיעים שהעמידו עמיתים והיסטוריונים השפיעו רבות על התגבשות עמדותיו המבוטאות בקובץ רב-תוכן ועניין זה.