www.booknet.co.il
מושגי יסוד ביהדות כרך ג | הרב פנחס דורון שפלטר

מושגי יסוד ביהדות כרך ג

הרב פנחס דורון שפלטר

מחיר: 84 ₪


מחיר בבוקנט: 75.6 ₪


קטגוריה: יהדות  דני ספרים קטגוריה מוסתרת 
הוצאה: דני ספרים - הוצאה
מושגי יסוד ביהדות הוא סיכום תכליתי וממצה של מושגים תלמודיים והלכתיים בתוספת מראי מקומות להרחבה לפי צורך.
הספר פותח ללומד עולם רחב של מושגים יהודיים, הכתובים בלשון השווה לכל נפש, ומתאים ללמד מתחיל, למתקדם ולמתעניין.

מתוך ההסכמות וההערכות של הרבנים הגדולים שליט"א:
"...ספרו החדש של הרב פנחס דורון-שפלטר הוא ליקוט של ערכים יסודיים בתלמוד ובמפרשיו, שבו ליקט בקיצור וביאר באופן יסודי ובשפה פשוטה ומובנת לכל קורא כמה וכמה מאות מושגים יסודיים..."
כ"ק אדמו"ר מבוסטון זצ"ל

"...בספר חדש זה מסכם המחבר עושר רב של ידע תלמודי בבהירות רבה ובצורה מאורגנת למופת. הספר בעל ערך רב..."
הרב איסר צבי הרצג, מתרגם ומפרש של פירוש רש"י בהוצאת ארטסקרול

"...ספר זה נותן בידי הקוראים שפע של ידיעות-רקע כדי להבין את הסוגיות הסבוכות שבתלמוד הבבלי והשתקפויותיהן בהצלכה לדורותיה."
הרב פרופסור ל"ה שיפמן

"התרשמתי מאוד מההסברים הברורים לכול של המושגים והמונחים הסבוכים".
הרב יהודה שלזינגר, ראש ישיבת קול תורה - ירושלים