www.booknet.co.il
ספר האגדה (כרכים א-ב) | חיים נחמן ביאליק, י. ח. רבניצקי

ספר האגדה (כרכים א-ב)

חיים נחמן ביאליק, י. ח. רבניצקי

מחיר: 198 ₪


מחיר בבוקנט: 178.2 ₪


קטגוריה: דיל מהספרים אמרות וספורים ביהדות 
הוצאה: צומת ספרים
בספר זה מבחר אגדות התלמוד והמדרשים, סדורות לפי העניינים ומפורשות בידי ח"נ ביאליק. בספר האגדה מובאות כל האגדות על מאורעות ואישים מבריאת העולם ועד חורבן בית שני, אגדות וסיפורים הקשורים בתנאים ובמאורעות זמנם, אגדות העוסקות באומה הישראלית ובקנייניה הלאומיים, אגדות שעניינן חיי האדם והחברה ואגדות שנושאיהן בניינו של עולם ומלואו. באגדות המופיעות בספר באים לידי ביטוי כמעט כל סוגי הספרות וסוגות הספרות שהיו נהוגים במהלך השנים: מעשיות, שיחות, תיאורים ממשיים ודמיוניים, דרשות ומאמרים, דברי פיוט ושיר, משלים וחידודים, גוזמאות ודברי הבאי, בדיחות וחידות, ועוד ועוד.