www.booknet.co.il
חברות הכנסת - נשים מובילות בישראל | שביט בן-אריה

חברות הכנסת - נשים מובילות ביש

שביט בן-אריה

מחיר: 149 ₪


מחיר בבוקנט: 134.1 ₪


קטגוריה: פוליטיקה ומדיניות 
הוצאה: ספרות עכשיו - הפצה
הספר חברות הכנסת הוא מסמך נדיר הסוקר מאה ועשרים שנות ציונות מנקודת מבטן של עשרות נבחרות ציבור – חברות אספות הנבחרים בתקופת המנדט הבריטי וחברות הכנסת ב-62 שנותיה הראשונות של מדינת ישראל. תולדות חייהן משולבים בהיסטוריה הארץ-ישראלית, ופירוט עשייתן הציבורית ועבודתן בכנסת מעניק הזדמנות מרתקת וראשונה מסוגה לקורא לעמוד על תרומתן של נשים לדמותה החברתית והפוליטית של המדינה ולבניין החיים הדמוקרטיים בישראל.
הספר פותח בתיאור המאבק למתן זכות בחירה לנשים במוסדות היישוב היהודי בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, בהמשך מובאים לראשונה פרטים ביוגרפיים על חברות שכיהנו באספות הנבחרים בשנים 1920–1948, וכן תיעוד נשים שכיהנו בעמדות מפתח בתחומי הביטחון, הפנים ומערכת המשפט בשנים שלאחר קום המדינה.