www.booknet.co.il
הפילוסופיה ה[פוסט] מודרנית בראי עצמה | חיים דעואל לוסקי

הפילוסופיה ה[פוסט] מודרנית ברא

חיים דעואל לוסקי

מחיר: 58 ₪


מחיר בבוקנט: 52.2 ₪


קטגוריה: ספרי עיון - כללי 
הוצאה: משרד הביטחון
חוסר היכולת ליצור תחושת הזדהות ורגש נאמנות הוא אחד מיסודותיה המובהקים של המחשבה הפוסטמודרנית, על גמגומיה ואי-בהירותה. זהו מאפיין מרכזי אשר הביא לכך שאין היום בנמצא ולו פילוסוף אחד המזהה עצמו במובהק עם זרם מחשבתי זה. הספר הנוכחי נוטל על עצמו את האחריות להציב קריאה שתממש את רוח הספקנות והריאוניה העצמית של המחשבה הפוסטמודרנית, ותעמיד מתוכה תמונת מציאות מורכבת ועשירה.
לאחרונה נפתחה הפילוסופיה הפוסטמודרנית גם לכיוון הבלתי צפוי של חקר המקרא, וחידושיה של מגמה זו מופיעים בספר כגילום מרענן וביקורתי של המחשבה העכשווית.