www.booknet.co.il
קרבות המפנה: מלחמת העולם השנייה | עופר ריחני

קרבות המפנה: מלחמת העולם השניי

עופר ריחני

מחיר: 99 ₪


מחיר בבוקנט: 89.1 ₪


קטגוריה: היסטוריה  
הוצאה: קינג הוצאה לאור
מלחמת העולם השנייה השינתה את בני האדם, את עולמנו ואת ההיסטוריה שלנו, את המערכות הפוליטיות שלנו, את גישותינו החברתיות ותפישותינו ועקרונות המוסר. מלומדים חקרוה, דמגוגים העלוה על נס, רודפי שלום הקיעוה, אנשי צבא ואזרחים נטלו בה חלק, מוסדות מחקר נוסדו כדי לחקרה, לנתחה ולתארה, סופרים ואנשי קולנוע עסקו בה. כל אלה לא היו בגדר האפשר, אלמלא עובדה אחת פשוטה: המלחמה מעניינת אותנו.