www.booknet.co.il
משכמם ומטה | אלי שרייבר (חתולי)

משכמם ומטה

אלי שרייבר (חתולי)

מחיר: 88 ₪


מחיר בבוקנט: 79.2 ₪


קטגוריה: ספרות מקור 
הוצאה: מסדה
רומן בית-חולים שגרתי, עם אהבות לא צפויות, פרצי קנאה לא מובנים, תקוות נואשות ,מחלות, גסיסות, רופאים ללא גבול‏ות, אחיות ללא מגבלות ו‏אף גרוע מזה.

ואם לא די בסבל תוצרת הארץ,יש פה גם הרבה מוות ויסורים ביבוא מחו"ל ,שהרי אין כמו היצע וביקוש לעודד תחרות חופשית ולהוזיל את המחיר לצרכן.
‏המחבר, אחד מטובי המאושפזים בדורנו, ממחיש בכתיבה ריאליסטית-מצמררת, בנטורליזם מר כשוקולד ובפופוליזם משולח-רסן את האמרה "הבא להורגך השכם להורגו" ועל כ‏ך הוזהר לא אחת.

‏כל תוספת תהיה בבחינת תפסת מרובה לא תפסת, הן למי שיקרא את הספר והן למי שיחמיץ אותו ויינחם עד סוף ימיו.
‏סעו לשלום.