www.booknet.co.il
מפגשים מהסוג השישי  | י. יצחק

מפגשים מהסוג השישי

י. יצחק

מחיר: 56 ₪


מחיר בבוקנט: 50.4 ₪


קטגוריה: נוער 
הוצאה: תמוז
``כמעט כל אדם מתעניין בתופעות פאראנורמליות, מפני שכמעט כל אדם מתנסה, במשך שנות חייו עלי אדמות, באיזושהי חויה פאראנורמלית, אישית`` - קובע חוקר המוזרויות, פיטר ברוקס. האירועים והאפיזודות המוזרים, שלוקטו בספר זה על ידי י. יצחק (ספרו הרביעי בנושא), מדגישים ביתר שאת את הגבול הדק שבין המציאות לבין העל-מציאותי, הדמיוני והחריג. אלה מבהירים לנו היטב את העובדה, שהאדם והיקום כולו עדיין נותרו המסתורין הגדול ביותר שטרם פוענח, וספק אם יפוענח אי פעם. מדי פעם נאלצים המדענים, המתוכחמים והספקנים, להודות בקיומו של הגבול הדק הזה, וכן להודות באי יכולתו של המדע (לפחות כיום) לפתור מאת סוד הבריאה, ולפענח את החידה הגדולה ביותר ששמה האדם!