www.booknet.co.il
בנקודת הכובד<br>מצביאות בחזית התעלה במלחמת יום הכי | יעקב אבן, שמחה מעוז

בנקודת הכובד
מצביאות בחזית

יעקב אבן, שמחה מעוז

מחיר: 92 ₪


מחיר בבוקנט: 82.8 ₪


קטגוריה: צבא ביטחון ומלחמה 
הוצאה: משרד הביטחון
"בשונה מספרים אחרים העוסקים בתופעת המצביאות בדרג–העל האסטרטגי, ספר זה מתמקד במצביאות בהתגלותה בדרג השדה הבכיר, בדרג מפקד האוגדה ובצוותו. לפנינו, אם כן, סיפור על מצביאות באופן בו התגלתה בשדה הקרב, בקרבות מלחמת יום הכיפורים של אוגדה 143, אוגדת שרון.
"מחברי הספר, אלוף (מיל‘) יעקב (ג‘קי) אבן ואל“ם (מיל‘) שמחה מעוז, מספרים לנו על אותה התרחשות הרואית שזכו ליטול בה תפקיד משמעותי: 
ג‘קי אבן כסגן מפקד האוגדה ושמחה מעוז כעוזרו. השתתפותם האישית במלחמה היא מקור הסמכות שנטלו לעצמם לכתוב את סיפורם; אולם לא בסיפור חוויותיהם האישיות עוסק הספר אלא בתיאור המלחמה מנקודת המבט של קצינים בכירים שזכו להיות שותפים למעשה המצביאותי של מפקדם, 
אלוף (מיל‘) אריק שרון.
"בחרתי להשתמש במילה סיפור, ולא מחקר, כי לסיפור טוב עוצמה רבה פי כמה ממחקר היסטורי מדוקדק מהסוג הממוקד בפרטים ומתאר בקפדנות רק מה שקרה, ללא עומק של סיפור, המלמד גם על מה שיכול לקרות. בתודעת חובה למען דורות של מפקדים ביקשו המחברים לתאר את ניסיונם באותה מלחמה, במטרה ללמד דור צעיר של מפקדי שדה בדרג הבכיר את מהותה של האחריות המוטלת עליהם, ועד כמה גורל המערכה מוטל על שכמם."
(מתוך הקדמת האלוף גרשון הכהן)
 
אלוף (מיל‘) יעקב (ג‘קי) אבן מבכירי המפקדים של חיל השריון. פיקד על חטיבה משוריינת 520 במלחמת ששת הימים ועל חטיבה 7 
במלחמת ההתשה. במלחמת יום הכיפורים היה סגנו של האלוף אריאל שרון באוגדה 143, ובתפקיד זה פיקד על מתחם ראש הגשר בקרב הצליחה. לאחר המלחמה קיבל את הפיקוד על אוגדה 143. סיים את שירותו הפעיל בצה“ל כמפקד המכללה לביטחון לאומי.
 
אל“ם (מיל‘) שמחה מעוז 
עסק במטכ“ל במחקר ובקרה לוגיסטית, ניהול מו“פ ותכנון. 
היה מראשוני אגף התכנון ומקימו של המרכז לניתוח מערכות. במלחמת יום הכיפורים היה בחפ“ק של ג‘קי אבן, והוא נושא עיטור המופת ממלחמה זו. 
לאחר פרישתו מצה“ל שימש 
יועץ למוסדות ביטחוניים ופוליטיים ובהם ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
בנקודת הכובד<br>מצביאות בחזית התעלה במלחמת יום הכי | יעקב אבן, שמחה מעוז