www.booknet.co.il
משנת הזוהר א | ישעיה תשבי, פ. לחובר

משנת הזוהר א

ישעיה תשבי, פ. לחובר

מחיר: 113 ₪


מחיר בבוקנט: 101.7 ₪


קטגוריה: יהדות  
הוצאה: מוסד ביאליק
ספר הזוהר הוא אחד משלושת הספרים הגדולים בספרותנו, שהוד הקדושה אופף אותם. במשך דורות רבים שימש מורה-דרך בסבך העולם והחיים ומקור השראה וחזון ליחידי סגולה, ואף המוני בית-ישראל נתחממו כנגד אור המיסתורין שבו. אך מאז תקופת-ההשכלה הונח הזוהר בקרן-זווית והיה לנחלתם של חוגים מצומצמים בלבד. ואפילו בפרוס התחיה הלאומית, כשקמה התעוררות לחשוף גנזי-קדם ורעיונות המיסתורין היהודי קסמו ללבבות, לא נסתייע הדבר שידבבו את שפתי הזוהר עצמו ויביאו את דבריו בקהל הקוראים העברים בצורה נאותה. ספר `משנת הזוהר` מיועד לפתוח אוצר גנוז זה לפני הקורא העברי. בשני כרכים גדולים הוא מחזיק מבחר מקיף מכל חלקי הזוהר, בתרגום עברי עם ביאורים ומבואות. מגמת המבחר היא לשקף את תורת הזוהר ואת אופיו הספרותי במשנה סדורה ומרוכזת. בעריכת המבחר השתדלו המחברים כמיטב יכולתם להימנע מן הליקויים השכיחים באנתולוגיות רבות, ובראש וראשונה נזהרו מהבאת קרעים ומקיצורים ודילוגים, שיש בהם משום סירוס המקור. בתרגום המאמרים נעשו צעדים ראשונים לתיקון השיבושים ולקביעת הנוסח הנכון של המקור. מבואות מיוחדים באים בראש כל סדרה וסדרה, ובהם מבוארים בצורה מרוכזת העניינים והבעיות הכרוכים במאמרי הסדרה, מתוך בירור רחב של השקפת הזוהר בסוגיה הנדונה ומתוך עקיבה אחרי מקורותיו. בירורי המבואות משמשים השלמה לביאורים הקערים של המאמרים המתורגמים. המבוא הכללי דן במבנה הספר, בהשפעתו ובתולדות החקירה בבעיית חיבורו ומחברו, והוא נותן תיאור מקיף של מעמד הזוהר וגלגוליו בתולדות הרוח בישראל, סיכום מלא לפרשת המחלוקת הממושכת על הבעיה ההיסטורית והספרותית של חיבור הזוהר ובירור המסקנות האחרונות של החקירה המדעית.