www.booknet.co.il
על תפיסת הנס במקרא  | יאיר זקוביץ

על תפיסת הנס במקרא

יאיר זקוביץ

מחיר: 58 ₪


מחיר בבוקנט: 52.2 ₪


קטגוריה: מבצע משודרת 
הוצאה: משרד הביטחון
מטרתו של חיבור זה היא לקרוע לקורא צוהר לעולם האמונות והדעות של המקרא, באמצעות מפגש עם רעיון יסוד שלו - הנס. זה לובש במקרא צורות מגוונות. שכן, ספרות המקרא אינה עשויה מקשה אחת: היא משקפת חיי רוח תוססים, ומבטאת זרמים רוחניים שונים, שטבעו את חותמם בעם ישראל במשך מאות שנים. עם ישראל לא היה מעולם ``עם לבדד ישכון``. חיי הרוח שלו משקפים דיאלוג ומאבק עם תרבויות העמים שסבבוהו. תפיסת הנס המקראית היא תוצאה של התמודדות עם עולם המיתוס והמאגיה. חלוקת התפקידים בין אל ואדם מעידה על הנטייה הגוברת להפקיע את הכוח מידי האדם ולהעבירו לידי אלוהים, העושה בו שימוש בהנהגת עולמו ברוח המשפט והחסד. ואכן, מעשי הנסים לא הועלו על הכתב כדי לענג ולשעשע; תכליתם לעורר אמונה ולחנך עם ואדם.