www.booknet.co.il
אש בקווים<br>מלחמת ההתשה בחזית המזרחית 1970-1967 | זאב דרורי

אש בקווים
מלחמת ההתשה בחזית

זאב דרורי

מחיר: 98 ₪


מחיר בבוקנט: 88.2 ₪


קטגוריה: צבא ביטחון ומלחמה 
הוצאה: משרד הביטחון
הספר אש בקווים מגולל את תולדות מלחמת ההתשה שהתנהלה מקיץ 1967 ועד קיץ 1970 לאורך גבולה המזרחי של ישראל. אמנם חלק הארי של תשומת הלב הופנה ללחימה שהתנהלה באותה התקופה לאורך תעלת סואץ, אולם בשני היבטים הייתה הלחימה במזרח מאיימת יותר. ראשית, היא איימה באופן ישיר על חייה של אוכלוסייה אזרחית גדולה ועל מוקדים כלכליים חשובים כמו נמל אילת ומפעלי ים המלח. שנית, היא הייתה המחסום היחיד בפני החדרה בלתי נשלטת של חוליות טרור לשטחי יהודה ושומרון ומשם אל לב מדינת ישראל.
הספר אש בקווים, המבוסס על מחקר שנערך במסגרת המחלקה להיסטוריה בצה”ל, מציג את המלחמה בתוך הקשרה הרחב תוך הדגשת שני ממדים חשובים: תפיסת המאבק של הארגונים הפלסטיניים החמושים ומדיניות ממשלת ישראל לגבי יהודה ושומרון.
הלחימה היום־יומית לאורך הגבולות לבשה פנים רבות, אולם פרק גבורה מיוחד רשמו המרדפים שחסמו בגופם של הלוחמים את דרכן של חוליות הטרור. מרדפים אלו, שבמהלכם נפלו קצינים בכירים לא מעטים, נפרשים כאן לראשונה במבט כולל ואף ביקורתי.

אל"ם (במיל‘) ד”ר זאב דרורי הוא מנכ”ל המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן וראש מכון ”כנרת” למחקר קשרי חברה, שלום וביטחון ע”ש רא”ל דן שומרון. בשירותו הצבאי היה לוחם ומפקד בצנחנים, ונטל חלק פעיל בפעולות רבות המתוארות בספר זה. הוא פיקד על חטיבת גבעתי ושימש כמפקד גלי צה”ל. הוא בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת בן גוריון, שבה גם שימש מרצה. בצד פעילותו האקדמית הוא יוזם ומרכז פעולות רבות להנחלת מורשת צה”ל וערכי הציונות.