www.booknet.co.il
בשם החוק | דינה זילבר

בשם החוק

דינה זילבר

מחיר: 116 ₪


מחיר בבוקנט: 104.4 ₪


קטגוריה: חוק ומשפט ספרים דיגיטליים 
הוצאה: דביר
על‭ ‬אחד‭ ‬הקירות‭ ‬במשרד‭ ‬המשפטים‭ ‬תלוייה‭ ‬שורה‭ ‬של‭ ‬פורטרטים‭. ‬אלו‭ ‬הם‭ ‬אחד‭ ‬עשר‭ ‬היועצים‭ ‬המשפטיים‭ ‬לממשלה‭ ‬שכיהנו‭ ‬בתפקיד‭ ‬מאז‭ ‬קום‭ ‬המדינה‭. ‬האחד‭ ‬עשר‭ ‬שתלויים‭ ‬כך‭ ‬על‭ ‬הקיר‭ ‬‮—‬‭ ‬חנוטים‭ ‬בחליפותיהם‭ ‬וחנוקים‭ ‬בעניבותיהם‭ ‬‮—‬‭ ‬עמדו‭ ‬במרכזן‭ ‬של‭ ‬הפרשיות‭ ‬המשפטיות‭ ‬שטלטלו‭ ‬את‭ ‬המדינה‭. ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬מהם‭ ‬קם‭ ‬ברגע‭ ‬נתון‭ ‬על‭ ‬רגליו‭ ‬ואמר‭ ‬למנהיגי‭ ‬המדינה:‭ ‬עד‭ ‬כאן‭! ‬לא‭ ‬יעבור‭! ‬הרגעים‭ ‬האלה‭ ‬שבהם‭ ‬התרחש‭ ‬העימות‭ ‬‮—‬
בין‭ ‬היועצים‭ ‬המשפטיים‭ ‬לממשלה‭ ‬ובין‭ ‬הדרגים‭ ‬הפוליטיים‭ ‬שמינו‭ ‬אותם‭ ‬לתפקיד‭ ‬‮—‬‭ ‬אלו‭ ‬הם‭ ‬מרגעיה‭ ‬המכוננים‭ ‬של‭ ‬מדינת‭ ‬ישראל‭. ‬אלה‭ ‬הרגעים‭ ‬שהגדירו‭ ‬אותה‭ ‬כמדינת‭ ‬חוק‭.‬

דינה‭ ‬זילבר‭, ‬המשנה‭ ‬ליועץ‭ ‬המשפטי‭ ‬לממשלה‭, ‬צללה‭ ‬לארכיונים‭, ‬נברה‭ ‬במסמכים‭ ‬מצהיבים‭ ‬שטרם‭ ‬ראו‭ ‬אור‭, ‬ערכה‭ ‬עשרות‭ ‬שעות‭ ‬שיחה‭ ‬עם‭ ‬גיבורי‭ ‬הספר‭ ‬‮—‬‭ ‬אלה‭ ‬שעודם‭ ‬בחיים‭ ‬‮—‬‭ ‬ועם‭ ‬המקורבים‭ ‬להם‭, ‬שעמדו‭ ‬לצידם‭ ‬כשהפרשות‭ ‬האלה‭ ‬התחוללו:‭ ‬העמדתו‭ ‬לדין‭ ‬של‭ ‬ראש‭ ‬שירותי‭ ‬הבטחון‭ ‬איסר‭ ‬בארי‭; ‬משפט‭ ‬קסטנר‭; ‬משפט‭ ‬אייכמן‭; ‬פרשת‭ ‬עסק‭ ‬הביש‭; ‬פתיחת‭ ‬שערי‭ ‬בג"ץ‭ ‬בפני‭ ‬עתירות‭ ‬של‭ ‬תושבי‭ ‬השטחים‭; ‬חשבון‭ ‬הדולרים‭ ‬של‭ ‬יצחק‭ ‬ולאה‭ ‬רבין‭; ‬חתימת‭ ‬הסכם‭ ‬השלום‭ ‬בין‭ ‬ישראל‭ ‬למצרים‭; ‬קו‭ ‬300‭; ‬משפט‭ ‬דמיאניוק‭; ‬פרשת‭ ‬בר–און‭ ‬‮—‬‭ ‬חברון‭; ‬פרשת‭ ‬מזרחי‭ ‬והאזנות‭ ‬הסתר‭; ‬האי‭ ‬היווני‭; ‬הנשיא‭ ‬קצב‭. ‬מאחורי‭ ‬כל‭ ‬אחת‭ ‬מהדרמות‭ ‬האלה‭ ‬ועשרות‭ ‬נוספות‭ ‬נמצאים‭ ‬היועצים‭ ‬המשפטיים‭ ‬לממשלה:‭ ‬אלו‭ ‬הם‭ ‬נאמני‭ ‬החוק‭, ‬אלו‭ ‬הן‭ ‬הטלטלות‭ ‬שגרמו‭, ‬זה‭ ‬המחיר‭ ‬שהם‭ ‬שילמו‭. ‬ 

בסגנון‭ ‬רהוט‭ ‬וקולח‭ ‬ותוך‭ ‬ירידה‭ ‬לפרטי‭ ‬פרטים‭, ‬זילבר‭ ‬מחייה‭ ‬תקופות‭, ‬משחזרת‭ ‬ארועים‭ ‬שהרעידו‭ ‬את‭ ‬המדינה‭ ‬ומשרטטת‭ ‬את‭ ‬דיוקנן‭ ‬של‭ ‬הדמויות‭ ‬שעמדו‭ ‬במרכזם‭. ‬ 

סיפורו‭ ‬של‭ ‬מוסד‭ ‬היועץ‭ ‬המשפטי‭ ‬לממשלה‭ ‬ושל‭ ‬האנשים‭ ‬שעיצבו‭ ‬אותו‭, ‬הוא‭ ‬סיפורה‭ ‬של‭ ‬המדינה‭. ‬בשם‭ ‬החוק‭ ‬הוא‭ ‬ספר‭ ‬חובה‭ ‬לכל‭ ‬מי‭ ‬שהדמוקרטיה‭ ‬הישראלית‭ ‬יקרה‭ ‬לליבו‭.‬