www.booknet.co.il
בנתיב הדממה<br>הפעילות החשאית למען יהודי ברית המוע |

בנתיב הדממה
הפעילות החשאית

מחיר: 81.9 ₪


מחיר בבוקנט: 73.7 ₪


קטגוריה: היסטוריה של עם ישראל 
הוצאה: מרכז זלמן שזר
בנתיב הדממה – הפעילות החשאית למען יהודי ברית המועצות מספר את סיפורם של אלפי יהודים שנסעו לברית המועצות בחשאי, משנות השישים ועד סוף שנות השמונים של המאה העשרים. הם יצאו מטעם "נתיב" לסייע לפעילות היהודית הציונית של יהודי ברית המועצות בכיסוי של מסע תיירותי לכאורה.
אלפי שליחים אלה, מישראל, ממערב אירופה ומצפון אמריקה, דאגו ללבות את הניצוץ היהודי ברחבי ברית המועצות, ולפתח ולשמר את הזהות היהודית.
במסגרת מפעל זה, שסיפורו עדיין לא סופר וחלקים ממנו חסויים, יצאו אנשים לברית המועצות עם פריטים נחוצים לשם הוראה וטיפוח של השפה העברית ושל התרבות היהודית. הנוסעים פגשו, סיפרו, שמעו, הרצו ולימדו, וחוו בעצמם חוויה עזה.
היוזם והרוח החיה של מפעל אדירים זה מטעם "נתיב" היה אריה קרול, איש של חזון ומעש, לימים חתן פרס ישראל על מפעל חיים.
בנתיב הדממה מביא מראות, קולות ועדויות של המאבק הכללי למען יהודי ברית המועצות, על זרועותיו ושלוחותיו, מנקודת המבט של השליחים. הקשיים בהעברת ספרים ותשמישי קדושה, העימותים עם אנשי המכס, המעקב המתמיד של השלטונות, גבורתם, נחישותם וחששותיהם של הפעילים הציונים המקומיים ומשפחותיהם – כל אלה יוצרים סיפור מתח של ממש.
הספר מבוסס בעיקרו על הרישומים של הנוסעים כפי שנכתבו עם שובם מברית המועצות, ועל הדיווחים של האחראים עליהם, ומשקפים את עוצמת החוויה. הבנתה של הזהות היהודית-הישראלית בימינו אינה שלמה ללא סיפורו של מאבק זה, שתרם לעלייתם של כה רבים לישראל ועיצב מחדש את החברה הישראלית.