www.booknet.co.il
הסיפורים מאחורי המילים | פרדי אדיס

הסיפורים מאחורי המילים

פרדי אדיס

מחיר: 84 ₪


מחיר בבוקנט: 75.6 ₪


קטגוריה: לשון ובלשנות 
הוצאה: אגם
האם אתה עובד עבודה ´סיזיפית´? האם אתם חיים בתנאים ´ספרטניים´? האם את יודעת מה ´עקב אכילס´ שלך? האם יש לילדך ´מגע מידאס´? ביטויים רבים בשפתנו לקוחים מן התקופה הקלאסית של יוון ורומא והם משמשים אותנו כעניין שבשגרה גם בשפת היומיום, וגם בשפת האומנות. בספר זה ניתן למצוא את ´קרן השפע´ של מקורות המילים והביטויים, ודרכו תוכלו גם להעשיר את עולם הדימויים שלכם וגם להבין טוב יותר את המפתח ליצירות רבות.