www.booknet.co.il
ילידות בלא נחת - עיונים ביצירתו של אריה סיון | שלמה הרציג

ילידות בלא נחת - עיונים ביצירת

שלמה הרציג

מחיר: 96 ₪


מחיר בבוקנט: 86.4 ₪


קטגוריה: ביקורת ומחקר בספרות 
הוצאה: קיבוץ מאוחד
אריה סיון, חתן פרס ישראל לשירה (תש"ע, 2010), מלווה בכתיבתו את מדינת ישראל מראשיתה ועד ימינו. מאחוריו כששים שנות פעילות ספרותית ענפה, שהולידה יבול נכבד של קרוב לאלף שירים, עשרות סיפורים, ששה מחזות, רומן, מסות ספרותיות, מאמרי ביקורת ותרגומי שירה. יצירתו העשירה והמגוונת של סיון מזמנת כר נרחב למחקר אנליטי שתכליתו לְמַשטֵר וּלתַבנת את השפע הלשוני-תמאטי-פואטי הזה. הנה כי כן, מוגשת בזה לראשונה, לקורא העברי, מונוגרפיה מקיפה על יצירת אריה סיון, שמטרתה לשקף את מגוון החוויות והלבטים, הנושאים והרעיונות, הז´אנרים והפואטיקות המאפיינים את כתיבתו הספרותית במהלך עשרות שנות יצירה.
 
בבסיס הספר עומדת הטענה שמיתוס הילידות הוא פני השטח ומבנה העומק ביצירתו הספרותית של אריה סיון. את זהותו כאדם וכאמן, כיהודי וכישראלי, מגדיר סיון באמצעות המרחבים הארץ-ישראליים שהוא צמח מתוכם ונקשר אליהם במהלך חייו הממשיים והפואטיים. עם זאת, אין מדובר בזהות פשוטה וחד-ממדית, כי אם בזהות המתפתחת ומתגוונת, תוך שימור יסודות מקומיים קבועים, עד להפיכתה לזהות רפלקסיבית (מודעת לעצמה) מורכבת ורבת פנים.
 
ד"ר שלמה הרציג משמש כמפמ"ר (מפקח-מרכז) הוראת ספרות במשרד החינוך וכמורה לספרות במכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב. ספרו ילידות בלא נחת מבוסס על עבודת הדוקטור שלו, שנכתבה בהדרכת פרופ´ אבנר הולצמן והוגשה לסנט אוניברסיטת תל-אביב באוקטובר 2009.