www.booknet.co.il
טיפול קוגניטיבי התנהגותי | בק גודית ס

טיפול קוגניטיבי התנהגותי

בק גודית ס

מחיר: 148 ₪


מחיר בבוקנט: 133.2 ₪


קטגוריה: פסיכולוגיה 
הוצאה: אח
ספר זה הינו המדריך המוביל למטפלים ולסטודנטים המﬠוניינים ללמוד את יסודות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT) ד"ר ג´ודית ס. בק מגישה לקוראיה ספר מﬠשי המהווה מקור סמכות בנושא יסודותיה, ﬠקרונותיה והיבטיה הקליניים של שיטת ה-CBT. צﬠד אחר צﬠד, מדריכה ד"ר בק את הקוראים, באופן ברור ונגיש, כיצד ליישם בהצלחה טכניקות מבוססות-ראיות שיכולות להביא לשינויים רגשיים והתנהגותיים ארוכי-טווח.
 
מהדורה מﬠודכנת זו מביאה מניסיונה רב-השנים של ד"ר בק כקלינאית, מרצה ומדריכה מקצוﬠית. ד"ר בק משתמשת לאורך ספר זה בפגישותיה ﬠם "סאלי", מטופלת צﬠירה, להדגמת היישום הקליני של כל היבטי ה-CBT. תוך הדגשת נושאי הקשר הטיפולי, השימוש בﬠוצמותיהם של המטופלים לקידום הטיפול, ושימוש יﬠיל במשימות בית. בנוסף, תמצאו כאן סיכום מקרה לדוגמה וכן שבﬠה כלים טיפוליים שאותם תוכלו לצלם מדפי הספר לשימושכם.
 
ספר זה נכתב ﬠבור קהל רחב של אנשי מקצוﬠ - מאלה הﬠושים את צﬠדיהם הראשונים בﬠולם ה-CBT (וﬠד למטפלים מנוסים השואפים ללטש את מיומנויותיהם. זהו מדריך מקצוﬠי מהשורה הראשונה, וספר לימוד חיוני לקורסים בפסיכולוגיה קלינית, ﬠבודה סוציאלית, פסיכיאטריה ופסיכותרפיה.