www.booknet.co.il
קור אות חיים  | מולי פלג

קור אות חיים

מולי פלג

מחיר: 40 ₪


מחיר בבוקנט: 36 ₪


קטגוריה: שירה - מקור 
הוצאה: קיבוץ מאוחד
``שירתו של מולי פלג היא שירה לירית מובהקת, בה מנסה הכותב להגדיר את זהותו כאדם וכמשורר. החומרים הבונים את המבע הלירי, מעגנים אותו בסביבה מציאותית קונקרטית, ובונים תמונת עולם שלמה, שאנו רגילים למוצאה בדרך כלל בסיפורת ובדרמה ריאליסטית. הזהות האישית נרקמת בשירים על רקע מורשת תרבותית רחבה, שמתוכה היא צומחת. שיריו של מולי פלג שתולים עמוק בשירת זמנו: זך, עמיחי, אבידן ואחרים. ניכרת בהם רוח האירוניה שמלווה תמיד את המבע הריגשי, וכמו מטרימה כבר בראשיתה של החוויה את אחריתה העגומה``. מתוך נימוקי חבר השופטים לזכייתו של מולי פלג בפרס הארצי לשירה על שם רון אדלר, לשנת תשנ``ו. שיריו של מולי פלג ראו אור במאזניים, עיתון 77, צפון, עלי שיח ובמעריב. לאחרונה ראתה אור חוברת הנה, המוקדשת לשיריו. מולי פלג הוא מרצה למדעי המדינה וליחסים בין לאומיים במכללת בית ברל ובאוניברסיטת תל אביב. נושאי התמחותו הם קונפליקטים, אלימות פוליטית ותהליכי מלחמה ושלום.