www.booknet.co.il
לוחות הבריאות  | שמואל עינב

לוחות הבריאות

שמואל עינב

מחיר: 96 ₪


מחיר בבוקנט: 86.4 ₪


קטגוריה: ספרי עיון - כללי תזונה ודיאטה 
הוצאה: כנרת זב
לוחות הברי(או)ת חושף את הידﬠ הטמון בתנ׳׳ך, הן זה שנכתב בגלוי כדי שנﬠשה ונקרא, והן זה המסתתר תחת רובדי רמזים מﬠורפלים. הספר מפגיש בין חשיפה פילוסופית לבין מידﬠ רפואי ומדﬠי ﬠל אריכות ימים, תזונה, סקס, כאב ומוסר, ומקל ﬠל הקוראים להחליט כמה המידﬠ הזה רלוונטי לחייהם בפרטים ולמין האנושי בכללותו.

המחברים קראו דף אחרי דף את התנ"ך, את התלמוד, את המשנה וﬠוד, כמו גם כתבי ﬠת מדﬠיים ורפואיים, ושילבו את הידﬠ השאוב מטקסטים אלה ﬠם ידﬠ בתחומים אתרים ובראייה היסטורית. התוצר הוא ספר ﬠתיר מקורות אובייקטיביים לשיפור הבריאות של כל אדם באשר הוא ובה בﬠת מסייﬠ ביצירת שיווי משקל לחברה בכללותה. המחברים מוסיפים גם השקפות לא מסורתיות בﬠנייני רפואה ופילוסופיה הלקוחות מסין, הודו ויפו, החושפות דמיון מפתיﬠ בין התנ“ך לבין ﬠקרונות היסוד של הבודהיזם, הדאואיזם והרפואה האיורוודית המבוססת ﬠל צמחים.
 
מי שמﬠולם לא קרא את התנ“ך וגם אלה שקראו אותו, יגלו בלוחות הברי(או)ת רובד נוסף שאולי לא הﬠלו בדﬠתם קודם לכן.